Knihovna, co má tvář

O nás

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název: Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace

Adresa: Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav
IČO: 089605
Bankovní spojení: KB Břeclav
Účet: 25731651/0100
Zřizovatel: Město Břeclav

ředitel: Marek Uhlíř
E-mail: reditel@knihovnaknihovna.cz
Telefon: +420 515 518 022,  +420 606 409 527

VÝROČNÍ ZPRÁVY:

HISTORIE MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV

Potřeba vzdělávání a národního uvědomování širších vrstev vedla na konci 19. století představitele národního hnutí v Břeclavi k tomu, aby roku 1882 ustanovili čtenářský spolek Břetislav, v jehož čele stanul notář JUDr. František Máder. K založení první české veřejné knihovny v Břeclavi došlo roku 1899, kdy spolek Břetislav otevřel pro veřejnost knihovnu s celkem 1 020 svazky...více zde