Finanční náhrada za poškození knihy

Příloha knihovního řádu č. 6

Poškození dokumentu

Náhrada poškozeného dokumentu (knihy):

 1. částečná finanční náhrada, pokud poškození dokumentu (knihy) nebrání jeho dalšímu užívání:

  • ušpiněná ořízka: 10,-Kč

  • ušpiněná stránka (resp. list): 5,-Kč x počet poškozených listů

  • chybějící stránka (resp. list) – cena zhotovení kopie: černobílá 6,-Kč, barevná 40,-Kč

 2. úplná náhrada dokumentu (knihy):

  • při ztrátě (viz Čl.13 KŘ)

  • při poškození přesahující 1/3 knihy

  • v případě, že poškození knihy brání jejímu dalšímu užívání

  • pokud je dokument poškozen takovým způsobem, že by ho z hygienických důvodů nebylo vhodné nabízet dalším čtenářům

Poškození dokumentu se určuje z ceny knihy a konečnou výši poplatku dle rozsahu poškození stanovuje knihovník.

Při úplné náhradě dokumentu je čtenář u děl běžně dostupných na trhu povinen nahradit ztracený/poškozený  dokument do 14 dní od nahlášení příslušné události knihovníkovi

Mgr. Marek Uhlíř, ředitel MK Břeclav