Oddělení nákupu a zpracování fondů

Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace

Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav

tel: 519 324 332; mobil: 724 853 954 (Milada Miklíková)

email: akvizice@knihovnabreclav.cz

  • Sledujeme domácí i zahraniční literární produkci

  • Dle vašich požadavků nakupujeme knihy všech žánrů do oddělení a poboček

  • Našim cílem je systematické doplňování knihovního fondu knihovny

  • Provádíme katalogizaci a knihovnické zpracování nakoupených svazků v souladu s platnými mezinárodními standardy

  • Spolupracujeme se souborným katalogem NK Praha

Od těchto firem přebírá naše knihovna fotografie obálek a anotace nových knih:

Knihy si již nemusíte kupovat! Nakoupíme je za Vás!

V případě, že jste uvedli svůj email, souhlasíte se zpracováním osobních údajů a jejich využití pro informace o dění v Městské knihovně Břeclav

Milada Miklíková

Alena Jarošová