Provozní řád internetových služeb

Příloha knihovního řádu č. 2

Městské knihovny Břeclav,  příspěvkové organizace a jejích poboček platný od 1. ledna 2022

 1. Internetové služby včetně připojení k bezdrátové síti knihovny může využívat každý návštěvník knihovny, musí ovládat základy práce s počítačem a internetem. Přístup k internetu je zdarma.
 1. Uživatel bez platného čtenářského průkazu může být připojen k internetu 10 minut, návštěvník s platným čtenářským průkazem až 60 minut, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé. 
 1. Časové limity pro využití internetu lze upravovat podle potřeby a podle možností knihovny. Návštěvníci musí dbát pokynů pověřených pracovníků  MK Břeclav. 
 1. Návštěvníci mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na pevný disk počítače jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení počítače. 
 1. Informace a soubory získané při práci s internetem si mohou uživatelé vytisknout nebo odnést na flash discích nebo na jiných přenosných médiích. Knihovna neposkytuje možnost vypalování CD/DVD.
 1. Po předcházející domluvě s knihovníkem je pro méně zkušené uživatele možné si domluvit individuální konzultace (platí pouze pro internetovou studovnu).
 1. Není povoleno navštěvovat internetové stránky, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách. 
 1. Získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě návštěvníka a k jeho studijním účelům. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ne ke komerčním účelům. Případné zneužití dat a informací může být trestné (dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění).
 1. Uživatel nesmí šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat i části operačního systému a nainstalovaných programů.
 1. Uživatel se nesmí snažit získat přístup ke chráněným informacím a k datům jiných uživatelů.
 1. Provozovatel (Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu (zvláště pak obsahují-li viry) ani případné škody, které by mohly vzniknout jejich dalším používáním.  
 1. V případě porušení provozního řádu může být uživatel od počítače vykázán.

             Mgr. Marek Uhlíř, ředitel MK Břeclav