Dny zdraví

Metodika:

Meziknihovní výpůjční služba

Z fondu Městské knihovny Břeclav poskytujeme výpůjčky publikací a kopie článků z periodik také knihovnám.

Knihy zasíláme poštou, proto knihovny hradí částečné poštovné 60,-Kč. Výjimkou jsou pouze případy, kdy si knihovník objednané knihy vyzvedne osobně. 

Kontakt: Petra Křížová, email: mvs@knihovnabreclav.cz 

Telefon: 515 518 017

Granty a dotace

Kontakt: vedouciregion@knihovnabreclav.cz

tel: 515 518 030, 720 627 265