Ceník služeb a poplatků

Ceník služeb a poplatků Městské knihovny Břeclav platný od 25.5.2018

I. Čtenářská legitimace

dospělí

160 Kč/rok

(druhý člen z rodiny-manžel, manželka, druh, družka - 50 % sleva*)

80 Kč/rok

studenti do 26 let

140 Kč/rok

(každý další student do 26 let v rodině - 50 % sleva*)

70 Kč/rok

důchodci

140 Kč/rok

(druhý člen z rodiny-manžel, manželka, druh, družka - 50 % sleva*)

70 Kč/rok

děti do 15 let

80 Kč/rok

(každé další dítě v rodině do 15 let - 50 % sleva*)

40 Kč/rok

zdravotně postižení občané (držitelé průkazu ZTP)

80 Kč/rok

čtenářská legitimace pro organizace, firmy

350 Kč/rok

* platnost registrace je shodná s datem registrace prvního člena rodiny

II. Zámluvní služba (rezervace knihy, časopisu, CD)

zaslání oznámení poštou

poštovné

zaslání oznámení e-mailem

zdarma

služba Odlož knihu

10 Kč / max. 3 ks

služba Právo první noci s bestsellerem

30 Kč / ks

IIIl Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

částečná úhrada poštovného při vyřízení objednávky (za každou knihu

60 Kč

IV. Sankční poplatky

a) Upomínky - knihy a časopisy

- poplatek z prodlení po 1 dni(bez upozornění)

10 Kč

1. upomínka (po 14 dnech)

20 Kč + 5 Kč/kus**)

2. upomínka ( po dalších 14 dnech )

40 Kč + 5 Kč/kus

3. upomínka ( po dalších 14 dnech )

60 Kč + 5 Kč/kus

4. upomínka ( po dalších 14 dnech )

80 Kč + 5 Kč/kus

5. upomínací dopis ředitele MěK(po dalších 14 dnech)

500 Kč + 20 Kč/kus

Vymáhání knih firmou

všechny upomínky + náklady firmy

b) Upomínky - knihy půjčené prostřednictvím MVS, hry a elektronické tužky

- poplatek z prodlení po 1 dni (bez upozornění)

10 Kč

1. upomínka (po dalších 3 dnech)

20 Kč

2. upomínka (po dalších 4 dnech)

40 Kč

3. upomínka (po dalších 8 dnech)

60 Kč

4. upomínka (po dalších 10 dnech)

80 Kč

5. upomínací dopis ředitele MěK (po dalších 14 dnech)

500 Kč

Vymáhání knih firmou

všechny upomínky +  náklady firmy

**) K první až páté upomínkce je k poplatku z prodlení připočítáváno poštovné za každou zaslanou upomínku

c) Ostatní sankční poplatky

nevyzvednutí knihy rezervované zámluvní službou poštou

5 Kč + poštovné

nevyzvednutí knihy rezervované zámluvní službou e-mailem

5 Kč

nevyzvednutí knihy rezervované službou Odlož knihu

10 Kč

nevyzvednutí knihy, objednané prostřednictvím MVS

60 Kč / ks

sankční poplatek při ztrátě knihy

150 Kč + cena knihy

sankční poplatek při ztrátě časopisu

70 Kč + cena čsp.

sankční poplatek při poškození knihy nebo časopisu - výši poplatku stanoví knihovník (viz dále knihovní řád)

ztráta kompaktního disku

150 Kč + cena CD + likvidace

poškození nebo ztráta obalu CD

20 Kč

poškození nebo ztráta bookletu CD

100 Kč

poškození čárového kódu

20 Kč

ztráta čtenářské legitimace

30 Kč

V. Tisky

formát A4 (černobílý tisk)*)

3 Kč

formát A4 (barevný tisk)

15 Kč

formát  A3 (černobílý tisk)

6 Kč

formát A3 (barevný tisk)***)

25 Kč

VI. Kopírovací služby

formát A4 

3 Kč

formát A3 

6 Kč

formát A4 - barevný papír nebo papír gramáže 120g

4 Kč

formát A3 - barevný papír nebo papír gramáže 120g

8 Kč

oboustranná kopie

dvojnásobná cena

Laminování do průhledné fólie ***)

formát A4 

7 Kč

formát A3 

14 Kč

Kroužková vazba (včetně fólie a zadní desky ***)

do 10 mm 

20 Kč

nad 10 mm 

30 Kč

nad 14 mm

50 Kč

VII. Ostatní

zadání rešerše

20 Kč

vratná kauce za zapůjčení tematického kufříku 

200 Kč / ks

poskytnutí jednorázové služby návštěvníkům bez čtenářského průkazu (vyhledání materiálů, psaní textů na PC apod)

10 Kč

poradenská činnost v oblasti informačních technologií

20 Kč / 10 min**)

*) příplatek 1 Kč za papír gramáže 120g

**) pro čtenáře knihovny činí sazba 10 Kč/10 min, účtuje se každých započatých 10 minut

***) služba je dostupná pouze ve studovně