Ceník služeb a poplatků

Ceník služeb a poplatků Městské knihovny Břeclav platný od 1. ledna 2022

I. Čtenářská legitimace

dospělí

160 Kč/rok

(druhý člen z rodiny-manžel, manželka, druh, družka - 50 % sleva*)

80 Kč/rok

studenti do 26 let

140 Kč/rok

(každý další student do 26 let v rodině - 50 % sleva*)

70 Kč/rok

senioři nad 60 let

140 Kč/rok

(druhý člen z rodiny-manžel, manželka, druh, družka - 50 % sleva*)

70 Kč/rok

děti do 15 let

80 Kč/rok

(každé další dítě v rodině do 15 let - 50 % sleva*)

40 Kč/rok

zdravotně postižení občané (držitelé průkazu ZTP)

80 Kč/rok

čtenářská legitimace pro organizace, firmy

350 Kč/rok

* platnost registrace je shodná s datem registrace prvního člena rodiny

II. Zámluvní služba (rezervace knihy, časopisu, CD)

zaslání oznámení poštou

poštovné

zaslání oznámení e-mailem

zdarma

služba Odlož knihu

10 Kč / max. 3 ks

služba Právo první noci s bestsellerem

30 Kč / ks

IIIl Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

částečná úhrada poštovného při vyřízení objednávky (za každou knihu

70 Kč

IV. Sankční poplatky

a) Upomínky - knihy a časopisy

- poplatek z prodlení po 1 dni(bez upozornění)

20 Kč

1. upomínka (po 14 dnech)

30 Kč + 5 Kč/kus**)

2. upomínka ( po dalších 14 dnech )

60 Kč + 5 Kč/kus

3. upomínka ( po dalších 14 dnech )

90 Kč + 5 Kč/kus

4. upomínka ( po dalších 14 dnech )

120 Kč + 5 Kč/kus

5. upomínací dopis ředitele MěK(po dalších 14 dnech)

500 Kč + 20 Kč/kus

Vymáhání knih firmou

všechny upomínky + náklady firmy

b) Upomínky - knihy půjčené prostřednictvím MVS, hry a elektronické tužky

- poplatek z prodlení po 1 dni (bez upozornění)

20 Kč

1. upomínka (po dalších 3 dnech)

40 Kč

2. upomínka (po dalších 4 dnech)

60 Kč

3. upomínka (po dalších 8 dnech)

90 Kč

4. upomínka (po dalších 10 dnech)

120 Kč

5. upomínací dopis ředitele MěK (po dalších 14 dnech)

500 Kč

Vymáhání knih firmou

všechny upomínky +  náklady firmy

**) K první až páté upomínkce je k poplatku z prodlení připočítáváno poštovné za každou zaslanou upomínku

c) Ostatní sankční poplatky

nevyzvednutí knihy rezervované zámluvní službou poštou

10 Kč + poštovné

nevyzvednutí knihy rezervované zámluvní službou e-mailem

10 Kč

nevyzvednutí knihy rezervované službou Odlož knihu

10 Kč

nevyzvednutí knihy, objednané prostřednictvím MVS

70 Kč / ks

sankční poplatek při ztrátě knihy

150 Kč + cena knihy

sankční poplatek při ztrátě časopisu

70 Kč + cena čsp.

sankční poplatek při poškození knihy nebo časopisu - výši poplatku stanoví knihovník (viz dále knihovní řád)

ztráta kompaktního disku

150 Kč + cena CD 

poškození nebo ztráta obalu CD

20 Kč

poškození nebo ztráta bookletu CD

100 Kč

poškození čárového kódu

20 Kč

ztráta čtenářské legitimace

30 Kč

sankční poplatek při poškození knihy nebo časopisu 

výši poplatku stanoví knihovník (viz dále knihovní řád

V. Tisky

formát A4 (černobílý tisk)*)

3 Kč

formát A4 (barevný tisk)

15 Kč

formát  A3 (černobílý tisk)

6 Kč

formát A3 (barevný tisk)***)

 30 Kč

3D tisk **)

filament + doba tisku 7 Kč/10g + 2 Kč/ hod. ****)

VI. Kopírovací služby

formát A4 

3 Kč

formát A3 

6 Kč

formát A4 - barevný papír nebo papír gramáže 120g

4 Kč

formát A3 - barevný papír nebo papír gramáže 120g

8 Kč

oboustranná kopie

dvojnásobná cena

Laminování do průhledné fólie ***)

formát A4 

10 Kč

formát A3 

 20 Kč

Kroužková vazba (včetně fólie a zadní desky ***)

do 10 mm 

30 Kč

nad 10 mm 

40 Kč

nad 14 mm

60 Kč

VII. Ostatní

zadání rešerše

100 Kč / hod.***)

poskytnutí jednorázové služby návštěvníkům bez čtenářského průkazu (vyhledání materiálů, psaní textů na PC apod)

20 Kč

poradenská činnost v oblasti informačních technologií

20 Kč / 10 min**)

*) příplatek 1 Kč za papír gramáže 120g

**) služba je dostupná pouze ve studovně

***) při zadání rešerše je vybírána nevratná záloha 100 Kč, celková cena se vypočítá podle délky odvedené práce (100 Kč za každou započatou hodinu práce knihovníka)

****)   čtenáři knihovny hradí pouze spotřebovaný filament