Ceník služeb a poplatků

Ceník služeb a poplatků Městské knihovny Břeclav platný od 1. ledna 2023

I. Čtenářská legitimace

dospělí

200 Kč/rok

(druhý člen z rodiny-manžel, manželka, druh, družka - 50 % sleva*)

100 Kč/rok

studenti do 26 let

150 Kč/rok

(každý další student do 26 let v rodině - 50 % sleva*)

75 Kč/rok

senioři nad 60 let

150 Kč/rok

(druhý člen z rodiny-manžel, manželka, druh, družka - 50 % sleva*)

75 Kč/rok

děti do 15 let

100 Kč/rok

(každé další dítě v rodině do 15 let - 50 % sleva*)

50 Kč/rok

zdravotně postižení občané (držitelé průkazu ZTP)

100 Kč/rok

čtenářská legitimace pro organizace, firmy

400 Kč/rok

* platnost registrace je shodná s datem registrace prvního člena rodiny

II. Zámluvní služba (rezervace knihy, časopisu, CD)

zaslání oznámení e-mailem

zdarma

služba Odlož knihu

zdarma

služba Právo první noci s bestsellerem

30 Kč/ks

IIIl Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

částečná úhrada poštovného při vyřízení objednávky
(za každou knihu)

70 Kč

IV. Sankční poplatky

a) Zpozdné

předupomínka zasílaná e-mailem sedm dní před vypršením lhůty zdarma

předupomínka zasílaná e-mailem v poslední den vypršení lhůty

zdarma

za jeden knihovní dokument a jeden den

1 Kč

za jednu hru, elektronickou tužku a MVS a jeden  den

5 Kč

předžalobní výzva

200 Kč

smluvní pokuta za podání žaIoby

2 000 Kč

b) Ostatní sankční poplatky

nevyzvednutí knihy rezervované zámluvní službou e-mailem

10 Kč 

nevyzvednutí knihy rezervované službou Odlož knihu

10 Kč

nevyzvednutí knihy, objednané prostřednictvím MVS

70 Kč / ks

sankční poplatek při ztrátě knihy

250 Kč + tržní cena knihy

sankční poplatek při ztrátě časopisu

100 Kč + cena čsp.

sankční poplatek při poškození knihy nebo časopisu - výši poplatku stanoví knihovník (viz dále knihovní řád)

ztráta kompaktního disku

150 Kč + cena CD 

poškození nebo ztráta obalu CD

20 Kč

poškození nebo ztráta bookletu CD

100 Kč

ztráta čtenářské legitimace

30 Kč

sankční poplatek při poškození knihy nebo časopisu 

výši poplatku stanoví knihovník (viz dále knihovní řád

V. Tisky

formát A4 (černobílý tisk)*)

4 Kč

formát A4 (barevný tisk)

20 Kč

formát  A3 (černobílý tisk)

8 Kč

formát A3 (barevný tisk)***)

40 Kč

3D tisk **)

filament + doba tisku 7 Kč/10g + 3 Kč/ hod. ****)

VI. Kopírovací služby

formát A4 

4 Kč

formát A3 

8 Kč

formát A4 - barevný papír nebo papír gramáže 120g

5 Kč

formát A3 - barevný papír

10 Kč

oboustranná kopie

dvojnásobná cena

Laminování do průhledné fólie ***)

formát A4 

10 Kč

formát A3 

20 Kč

Kroužková vazba (včetně fólie a zadní desky ***)

do 10 mm 

30 Kč

nad 10 mm 

40 Kč

nad 14 mm

60 Kč

VII. Ostatní

zadání rešerše

100 Kč / hod.***)

poskytnutí jednorázové služby návštěvníkům bez čtenářského průkazu (vyhledání materiálů, psaní textů na PC apod)

20 Kč

poradenská činnost v oblasti informačních technologií

20 Kč / 10 min**)

*) příplatek 1 Kč za papír gramáže 120g

**) služba je dostupná pouze ve studovně

***) při zadání rešerše je vybírána nevratná záloha 100 Kč, celková cena se vypočítá podle délky odvedené práce (100 Kč za každou započatou hodinu práce knihovníka)

****)   čtenáři knihovny hradí pouze spotřebovaný filament