Archiv

Pozvánka na poradu profesionálních knihoven regionu

Srdečně Vás zveme na vna poradu vedoucích knihovníků profesionálních knihoven regionu Břeclavska, která se uskuteční v pátek 7. září 2018

Porada pro neprofesionální knihovníky

dovoluji si Vás pozvat na poradu určenou pro neprofesionální knihovníky. Porady se můžete zúčastnit ve Vámi vybraném místě (městě). Tímto způsobem chceme umožnit účast co největšímu počtu knihovníků. Získáte tak potřebné informace pro další činnost Vašich knihoven. Protože porady neprofesionálních knihovníků jsou pouze 2x ročně, věříme, že si všichni upravíte své pracovní i soukromé povinnosti tak, abyste se porady mohli zúčastnit.

Pozvánka na výjezdní poradu knihoven regionu

Výjezdní porada vedoucích knihovníků profesionálních i neprofesionálních knihoven regionu Břeclavska, která se uskuteční v pátek 8. června 2018, tentokrát v ObK Šakvice.

Plán vzdělávání a porad 2017

Cíl vzdělávání: Zajištění celoživotního vzdělávání knihovníků a jejich informovanosti o aktuálním vývoji oboru jako podmínky vzájemné spolupráce a koordinace.

Záznam z porady profesionálních knihovníků - prosinec 2017

PROVOZNÍ DOBA ÚTVARU REGIONÁLNÍCH SLUŽEB

po-pá: 6:30 - 15:30 
út, čt: běžné výjezdní dny 
st: 8.30 -18.00 konzultace (návštěvy hlaste předem)

Kontakt: region@knihovnabreclav.cz

tel: 519 326 671, 720 627 265