Živá knihovna: 150. výročí povýšení Břeclavi na město

Živá knihovna: 150. výročí povýšení Břeclavi na město neděle 24.4.2022 / 14:00 

U příležitosti 150. výročí povýšení Břeclavi na město připravila břeclavská knihovna speciální akci zaměřenou na připomenutí bohaté historie našeho města. Na osmi zajímavých lokalitách budou přední znalci regionální historie připraveni zájemcům odpovídat na dotazy na tato vybraná témata:

přednášející

lokalita

téma

PhDr. Miroslav Geršic

břeclavský zámek

Počátky břeclavského hradu

PhDr. Emil Kordiovský

tiskárna Tisk Pálka u gymnázia

Bibliofilské tisky Chlandovy tiskárny

PhDr. Evženie Klanicová

kostel sv. Václava

Archeologické nálezy v Břeclavi

Mgr. Tomáš Ondrejka

náměstí T. G. Masaryka

Proměny města Břeclavi              

Mgr. Jaroslav Čech

městská knihovna

Čtenářský spolek Břetislav a historie knihovny v Břeclavi

Michal Uher

pomník TGM  u žluté školy

Váleční hrdinové z Břeclavi         

PhDr. Ludislava Šuláková

ZŠ Kupkova

Počátky českého školství v Břeclavi

PhDr. Alena Káňová

židovský hřbitov

Významné břeclavské židovské rodiny

Akce se bude konat v neděli 24. dubna od 14 do 17 hodin. V každou celou hodinu na každém z vybraných míst zazní krátká přednáška o daném tématu a zbývající čas bude určen pro zvídavé otázky od účastníků akce. Přednášející, kteří se pro tuto akci uvolili změnit na „živé knihy“, překypují informacemi k dané problematice a záleží jenom na vás, jakou trasu procházky historií města si zvolíte a kolik z nabízených živých knih si „přečtete“. Akce se koná za každého počasí, změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte webové stránky a sociální sítě knihovny.