3.2./17:00 Tváře Břeclavi: Ing. arch. Karel Bařinka

Tváře Břeclavi: Ing. arch. Karel Bařinka 3.2.2020/17:00

Srdečně zveme na veřejnou diskuzi s městským architektem Ing. arch. Karlem Bařinkou, který zájemce seznámí s připravovaným dokumentem Zásady pro výstavbu.

Dokument stanoví pravidla pro investice ve městě, způsob přípravy a realizace veřejné infrastruktury pro rozvoj města. Přítomní budou seznámeni také s připravovanými Zásadami pro veřejná prostranství, které budou řešit požadavky na kvalitu veřejných prostranství ve městě.

Z připravovaných projektů města se budete moci seznámit se záměrem revitalizace areálu cukrovaru a rekonstrukce krytého bazénu. Město již má představu, jak by areály měly vypadat, v současné době se formuluje zadání na oba projekty.

Na oba projekty by měla být během letošního roku vypsána architektonická soutěž. Diskuze zejména k výše uvedeným projektům města se předpokládá na závěr setkání. 

v Malém sále Městské knihovny Břeclav / vstup volný