30.1./10:00 nebo 14:30 VU3V - Habsburkové bez trůnu

VU3V - Habsburkové bez trůnu úterý 30.1.2024/ 10:00 nebo 14:30 

Městská knihovna Břeclav zve všechny zájemce ke studiu dalšího semestru Virtuální univerzity třetího věku, tentokrát na téma Habsburkové bez trůnu.

Úvodní přednáška se uskuteční v úterý 30. ledna od 10 nebo 14.30 hodin v malém sále knihovny. Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se v druhé polovině 19. století dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou, což pak veslo ke konfliktu s císařem Františkem Josefem I., důsledkem čehož bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

Garantem kurzu je prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Přednášky budou probíhat jednou za 14 dní, registrace se koná 30. ledna od 9.00 a 13.30 hodin. Cena kurzu za celý semestr je stanovena na 560 Kč, pro čtenáře knihovny 400 Kč.

Malý sál knihovny