23.7./08:30 Brain&Breakfast: Cesta Fosfy

Cesta Fosfy / čtvrtek 23.7./8:30

Zveme všechny zájemce na další z inspirativních online přednášek promítaných živě v rámci projektu Brain & Breakfast nazvanou Cesta Fosfy.

Ing. Ivan Batka v roce 1988 ukončil studium na Vysoké škole ekono-
mické v Praze, obor zahraniční obchod. V devadesátých letech začal soukromě podnikat a navázal tak na podnikatelskou tradici svého dědečka. V roce 1999 založil Rádio Impuls, z kterého s týmem spolupracovníků vytvořil nejposlouchanější celoplošnou rozhlasovou stanici v zemi. Od roku 2002 je generálním ředitelem a předsedou představenstva rodinné firmy Fosfa a.s.

v Malém sále Městské knihovny Břeclav / vstup volný / drobné občerstvení zajištěno