13.10./18:00 Prusové v Břeclavi a okolí v roce 1866

Miroslav Svoboda: Prusové v Břeclavi a okolí v roce 1866 středa 13.10.2021 / 18:00 

V roce 1866 vypukla válka se sousedním Pruskem. Po sérii porážek, vrcholících krvavou bitvou u Hradce Králové, postupovala pruská armáda do nitra Moravy a dále na jih k Vídni. Několik dní po obsazení Brna dorazily pruské jednotky i do Břeclavi, důležitého železničního uzlu s přímým spojením na Vídeň. Místní obyvatelé se museli podřídit pruské okupační správě, dodávat vojákům potraviny a ubytovat je ve svých domech. Pruské vojsko s sebou přineslo choleru, která se záhy rozšířila i na civilní obyvatele. Epidemie cholery nakonec přinesla největší ztráty.

Vstup volný

Malý sál

Přednáškový cyklus Břeclav na cestě mezi Prahou a Vídní (1848–1914)

Srdečně zveme i na další historické přednášky z cyklu věnovaného dějinám Břeclavi v druhé polovině 19. století. Ty budou probíhat vždy ve středu od 18 hodin v malé sále knihovny. Zde je plánovaný rozvrh přednášek:

20. 10.  Tomáš Ondrejka: Česká Břeclav a její buditelé

27. 10.  Karel Kober: Česko-německé vztahy v Poštorné před 1. světovou válkou

 3. 11.    Alena Káňová: Břeclavská židovská obec a rodina Kuffnerů

10. 11.  Tomáš Ondrejka: Boj o českou školu

24. 11.  Michal Uher: Četnictvo v Břeclavi do roku 1918

 1. 12.    Daniel Lyčka: Břeclavský odkaz rodu Lichtenštejnů

 8. 12.    Tomáš Ondrejka: Řeka Dyje v proměnách času

V letošním roce plánuje knihovna vydat publikaci Tomáše Ondrejky Břeclav na cestě mezi Prahou a Vídní (1848–1914). Autorovi se podařilo shromáždit velké množství dosud nepublikovaného materiálu vycházejícího především z původních německy psaných pramenů. Vydání publikace můžete podpořit zakoupením poukazů, které budou k dostání na přednáškách a dále ve studovně městské knihovny a na pokladně turistického informačního centra. Cena jednoho voucheru je 350 Kč (cena publikace je stanovena na 400 Kč, pořízením voucheru tedy 50 Kč ušetříte).