11.11./18:00 Boj o českou školu

Tomáš Ondrejka: Boj o českou školu středa 10.11.2021 / 18:00 

Historická přednáška Aleny Káňové z cyklu věnovaného dějinám Břeclavi
s názvem „Břeclav na cestě mezi Prahou a Vídní (1848-1914)“.

Není pravdou, že by se za Rakouska-Uherska na břeclavských školách neučilo česky. Podobně jako v jiných oblastech života, i ve školství ale docházelo k cílené diskriminaci Čechů ve prospěch Němců.

Dozvíte se, jaká byla ve městě nabídka českých a německých škol a čím se lišily. Řekneme si něco o založení gymnázia. V neposlední řadě bude řeč o Matici břeclavské a jejím úsilí o založení první české měšťanské školy v Břeclavi.

Vstup volný

Malý sál

Přednáškový cyklus Břeclav na cestě mezi Prahou a Vídní (1848–1914)

Srdečně zveme i na další historické přednášky z cyklu věnovaného dějinám Břeclavi v druhé polovině 19. století. Ty budou probíhat vždy ve středu od 18 hodin v malé sále knihovny. Zde je plánovaný rozvrh přednášek: