11.10./10:00 - 20:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří 11.10./10:00-20:00

. V průjezdu knihovny se bude konat výměnná akce Břeclavský kulový blesk – můžete sem přinést knihy, které už doma nepotřebujete a naopak si odnést, ty, které Vás zde zaujmou.

Ve všech odděleních Vás bude čekat malé občerstvení, které podle dobových receptů napekly naše knihovnice. Ve studovně bude ke zhlédnutí výstavka vzácných a zajímavých knih z regionálního fondu knihovny,

V počítačové učebně bude pro zájemce zřízeno Herní doupě. V oddělení naučné literatury bude od 15  do 18 hodin Studio bez kliky předvádět ukázky historických tiskařských technik, zájemci si budou moci na ručním tiskařském lisu osobně zhotovit vlastní pamětní list.

Od 18 do 20 hodin zakončí Den otevřených dveří koncert swingové kapely Sklerotik Band. Po celý den bude platit amnestie na dlužné poplatky z prodlení a na dětském oddělení bude možné tento den získat zdarma čtenářský průkaz, platný do konce roku. Změna programu vyhrazena. Přijďte s námi oslavit 120 let břeclavské knihovny!