Výroční zpráva 2018

Statistiky:

- počet obyvatel obcí
.- automatizace knihovnických procesů
- celkový fond knihoven regionu
- počet uživatelů knihovnických služeb
- návštěvníci - fyzické návštěvy
- počet výpůjček
- počet registrovaných uživatelů
- uživatelé/čtenáři do 15 let
- přehled využití VF
- přehled nákupu knihovního fondu z finančních prostředků obci za rok 2018