Plán vzdělávání a porad 2019

Plán vzdělávání a porad knihovníků regionu Břeclav na rok 2019

Cíl vzdělávání:  

Zajištění celoživotního vzdělávání knihovníků a jejich informovanosti o aktuálním vývoji oboru jako podmínky vzájemné spolupráce a koordinace

Hlavní úkoly vzdělávání:

 Rozvoj osobnosti knihovníka

Moderní technologie, elektronické prostředí, celoživotní vzdělávání (oborové kurzy, semináře, školení),regionální povědomí, osobnosti v regionu,aktuální informace z oblasti knihovnictví, legislativa, knihovními systémy (Clavius,Tritius), práce s katalogy

Knihovny.cz ,bezpečný internet, správa webových stránek, PC

Zkvalitnění nabídky služeb knihoven pro uživatele:

Práce se čtenářem – příklady dobré praxe,Jižní Morava čte,zapojení do celostátních akcí,aktualizace knihovního fondu, nákup z prostředků obce,webová stránka, komunitní aktivity,automatizace knihoven, přístupné katalogy,modernizace technického vybavení knihoven,

Propagace knihoven na veřejnosti

Standardizace úrovně veřejných knihovnických a informačních služeb

 Propagace všech činností knihovny (tisk, rozhlas, webové stránky), spolupráce s místními organizacemi a spolky, školami, komunitní centrum, knihovní fond na internetu – katalogy knihoven, Standard pro dobrou knihovnu, prohloubení spolupráce se zřizovatelem a knihovníky, sociální sítě, Facebook – Knihovny knihovnám,Benchmarking knihoven

Termíny porad:

Porady profesionálních knihovníků

22. února (pátek) – MěK Břeclav, studovna

Výsledky činnosti knihoven za rok 2018, chyby ve výkazech, BMČ – Bookstart – S knížkou do života, Benchmarking, vzdělávání knihovníků, revize a aktualizace fondu v knihovnách regionu, změny a informace z knihoven, oprava údajů v adresáři knihoven, dotace. 120 výročí MěK Břeclav

Školení: Hrátky s pamětí (Osobnosti břeclavského regionu) (lektor Mgr. Jaroslav Čech)

(profesionální a neprofesionální knihovny)

5. dubna (pátek) – MěK Velké Bílovice (výjezdní)

Materiál Veřejné knihovny regionu v roce 2018, aktuální úkoly, aktuality z regionu, informace z oblasti knihovnictví

Seminář: Prezentace činnosti knihovny – Příklady dobré praxe

(Profesionální a neprofesionální knihovny)

14. června 2018 (pátek) MěK Kobylí (výjezdní)

Exkurze, prohlídka muzea (profesionální, neprofesionální, zřizovatelé)

13. září (pátek) – MěK Břeclav, studovna

Týden knihoven, vzdělávání knihovníků regionu – kurzy, doplnění karet vzdělávání, stav revizí – termíny, aktualizace fondu, akvizice, akce MK Břeclav, MZK Brno, aktuální informace z oboru

Seminář: 120. Výročí MěK Břeclav, prezentace (Mgr. Jaroslav Čech)

22. listopadu (pátek) - MěK Břeclav, studovna

Roční výkazy za rok 2019, grantové programy, žádosti na VISK 3, K 21, kontrola čerpání, Informace z regionu, aktuality

Školení: Hrátky s pamětí (Osobnosti břeclavského regionu - 2. část

Roční výkaz o knihovně, statistiky Clavius, Benchmarking (profesionální a neprofesionální knihovny) (Smolová Jarmila, Mgr. Jaroslav Čech)

 Porady neprofesionálních knihovníků:

(knihovníci si mohou vybrat z několika vybraných míst, kde se budou porady konat. Program porad je pro všechna místa stejný)

11. června (úterý) Klobouky u Brna

12. června (středa) Mikulov

13. června (čtvrtek) Hustopeče

18. června (úterý) Pohořelice

19. června (středa) Břeclav

Výsledky činnosti knihoven za 1. pololetí, revize a aktualizace knihovního fondu, využití grantových programů MK ČR VISK, JMK, automatizace, webové stránky a OPAC na internetu, nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí, vzdělávání knihovníků, plnění standardů, propagace knihovny, práce se čtenářem, informace z knihoven regionu, dokumentace knihovny, komunitní aktivity Metodické centrum výstavby a rekonstrukce knihoven MZK

Po poradě: individuální konzultace - Clavius, Tritius, legislativa, web knihovny, propagace, grantové programy, vzdělávání, regionální služby

3. prosince (úterý) Klobouky u Brna

4. prosince (středa) Mikulov

5. prosince (čtvrtek) Hustopeče

10. prosince (úterý) Pohořelice

11. prosince (středa) Břeclav

14. prosince (sobota) Břeclav – dle potřeby

Roční výkaz za knihovnu za rok 2019, grantové programy VISK a K 21, dotace JMK za rok 2018, aktualizace údajů o knihovnách, stav internetizace, využívání výměnných fondů, vyhodnocení knihoven za rok 2019, kontrola stavu revizí knihovního fondu, informace z knihoven regionu

Po poradě: individuální konzultace – Roční výkaz o knihovně – vyplňování, statistiky Clavius 

Vzdělávání knihovníků: školení, semináře, exkurze, konzultace   

22. února 2019 Hrátky s pamětí (Osobnosti břeclavského regionu

(profesionální, neprofesionální knihovníci, Mgr. Jaroslav Čech)

5. dubna 2019 Příklady dobré praxe, práce s dětským čtenářem

(Exkurze MěK Velké Bílovice profesionální, neprofesionální knihovny, Marie Drábková)

14. června 2019 Exkurze knihovna a muzeum,

(Exkurze do knihovny a muzea v Kobylí, profesionální, neprofesionální, zřizovatelé)

13. září 2019 120. Výročí MěK Břeclav prezentace

(Mgr. Jaroslav Čech, profesionální, neprofesionální knihovníci, seminář bude upřesněn)

22. listopadu 2019 Hrátky s pamětí (Osobnosti břeclavského regionu 2. část)

(profesionální a neprofesionální knihovny, Jarmila Smolová, Mgr. Jaroslav Čech)

Individuální školení, konzultace:

Březen 2019 (středy) : 

Konzultace neprofesionálních knihovníků

každou středu (14.00-17.00 hod.) individuální, zaučení neprofesionálních knihovníků regionu v oblasti IC

(pro začátečníky), práce se šablonou webu pro malé knihovny, knihovnická technika, různé

(pracoviště útvaru regionálních služeb.

Září 2019 (středy) : 

Konzultace neprofesionálních knihovníků

každou středu (14.00-17.00 hod.) individuální, zaučení neprofesionálních knihovníků regionu – systém Clavius, LANius, výkaznictví, tisky, modul revize, práce se čtenářem, různé

Je nutné předem nahlásit účast. Místo konání: Dům školství, 1. listopadu 1a, Břeclav, 1. poschodí

 (pracoviště útvaru regionálních služeb).

Ostatní osobní konzultace pro knihovníky, zřizovatele

každou středu od 13.00-16.00 hodin – po dohodě tel: 728 713 155, 519 326 671

e-mail: smolova@knihovna-bv.cz .

Případné žádosti, konzultace e-mailem a po telefonu, metodickou pomoc a informace, vyřizujeme a nabízíme

kdykoliv na tel: 728 713 155 (Smolová Jarmila, vedoucí útvaru regionálních služeb MěK Břeclav).  

Dále doporučujeme využívat nabídku kurzů, seminářů, pořadů a jiných akcí, které pořádá MZK Brno www.mzk.cz a MěK Břeclav www.knihovna-bv.cz.  Na nabízené aktivity budete upozorňováni elektronickou poštou.

Změna termínu a obsahu porad a školení vyhrazena.

V Břeclavi dne 25. ledna 2019

Zpracovala: Jarmila Smolová, vedoucí útvaru regionálních služeb MK Břeclav