Plán vzdělávání a porad 2018

Plán vzdělávání a porad knihovníků regionu Břeclav na rok 2018.

Cíl vzdělávání:  

Zajištění celoživotního vzdělávání knihovníků a jejich informovanosti o aktuálním vývoji oboru jako podmínky vzájemné spolupráce a koordinace

Hlavní úkoly vzdělávání:

 Rozvoj osobnosti knihovníka

 • Moderní technologie, elektronické prostředí
 • Celoživotní vzdělávání (oborové kurzy, semináře, školení)
 • Regionální povědomí, osobnosti v regionu
 • Aktuální informace z oblasti knihovnictví, legislativa
 • Práce s knihovními systémy ( Clavius,Tritius), práce s katalogy
 • Knihovny.cz
 • Bezpečný internet, správa webových stránek, PC

 Zkvalitnění nabídky služeb knihoven pro uživatele:

 • Práce se čtenářem – příklady dobré praxe
 • Jižní Morava čte
 • Zapojení do celostátních akcí
 • Aktualizace knihovního fondu, nákup z prostředků obce
 • Webová stránka, přístup pro všechny
 • Komunitní aktivity
 • Automatizace knihoven, přístupné katalogy
 • Modernizace technického vybavení knihoven

 Propagace knihoven na veřejnosti

Standardizace úrovně veřejných knihovnických a informačních služeb

 •  Propagace všech činností knihovny (tisk, rozhlas, webové stránky)
 •  Knihovna  - spolupráce s místními organizacemi a spolky, školami, komunitní centrum
 •  Knihovní fond na internetu – katalogy knihoven
 •  Standard pro dobrou knihovnu, prohloubení spolupráce se zřizovatelem a knihovníky
 •  Sociální sítě, Facebook – Knihovny knihovnám
 •  Benchmarking knihoven

Termíny porad:

Porady profesionálních knihovníků

9. března (pátek) – MěK Břeclav, studovna

Výsledky činnosti knihoven za rok 2017, chyby ve výkazech, BMČ – Bookstart – S knížkou do života, Benchmarking,vzdělávání knihovníků, revize a aktualizace fondu v knihovnách regionu, změny a informace z knihoven, oprava údajů v adresáři knihoven, dotace

Školení:                                                                                      Jižní Morava čte

                                                                                                     (Mgr. Marek Uhlíř)

20. dubna (pátek) – MěK Hustopeče (výjezdní)

  Materiál Veřejné knihovny regionu v roce 2017, aktuální úkoly, aktuality z regionu, informace z oblasti knihovnictví, GDPR informace.

Návštěva muzea a galerie.

Seminář:                                                       Prezentace činnosti knihovny – Příklady dobré praxe

                                                                               (Profesionální a neprofesionální knihovny)

8.června 2018 ( pátek) MK Šakvice                       Exkurze, Knihovna Šakvice v novém

                                                                           (profesionální, neprofesionální, zřizovatelé)

  7. září (pátek) – MěK Břeclav, studovna

Týden knihoven, vzdělávání knihovníků regionu – kurzy, doplnění karet vzdělávání, stav revizí – termíny, aktualizace fondu, akvizice, akce MK Břeclav, MZK Brno, aktuální informace z oboru

 Seminář:                                               Clavius a Tritius, práce se systémy, aktuality, zprovoznění katalogů knihoven 

                                                                               (LANius.s.r.o,  ,profesionální a neprofesionální knihovníci)

19. října (pátek) - MěK Břeclav, studovna

Informace z regionu, dotační programy, Týden knihoven – zhodnocení, prezentace akcí, revize a aktualizace, CADR aktualizace, weby

 Seminář:                                            Hrátky s pamětí (Osobnosti břeclavského regionu - 1. část)                  

                                                                (lektor Mgr. Jaroslav Čech)

                                                              (profesionální a neprofesionální knihovny)

7. prosince (pátek) - MěK Břeclav, studovna

Roční výkazy za rok 2018, grantové programy, žádosti na VISK 3, K 21, kontrola čerpání, Informace z regionu, aktuality

 Školení:                                               Roční výkaz o knihovně, statistiky Clavius, Benchmarking

                                                                              (profesionální a neprofesionální knihovny))

                                                                               (Smolová Jarmila, Mgr. Jaroslav Čech)

 Porady neprofesionálních knihovníků:

(knihovníci si mohou vybrat z několika vybraných míst, kde se budou porady konat. Program porad je pro všechna místa stejný)

19. června (úterý) Klobouky u Brna

20. června (středa) Mikulov

21. června (čtvrtek) Hustopeče

26. června (úterý) Pohořelice

27. června (středa) Břeclav

Výsledky činnosti knihoven za 1. pololetí, revize a aktualizace knihovního fondu, využití grantových programů MK ČR VISK, automatizace, webové stránky a OPAC na internetu, nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí, vzdělávání knihovníků, plnění standardů, propagace knihovny, práce se čtenářem, informace z knihoven regionu, dokumentace knihovny, komunitní aktivity

Po poradě: individuální konzultace -                           Clavius, Tritius, legislativa, web knihovny, propagace, grantové

                                                                                                                     programy, vzdělávání, regionální služby

4. prosince (úterý) Klobouky u Brna

5. prosince (středa) Mikulov

6. prosince (čtvrtek) Hustopeče

11. prosince (úterý) Pohořelice

12. prosince (středa) Břeclav

15. prosince (sobota) Břeclav – dle potřeby

Roční výkaz za knihovnu za rok 2018, grantové programy VISK a K 21,dotace JMK za rok 2018, aktualizace údajů o knihovnách, stav internetizace, využívání výměnných fondů, vyhodnocení knihoven za rok 2018, kontrola stavu revizí knihovního fondu, informace z knihoven regionu

Po poradě:          individuální konzultace – Roční výkaz o knihovně – vyplňování, statistiky Clavius, ekonomická část

Vzdělávání knihovníků : školení, semináře, exkurze, konzultace    

  9. března 2018                                     Jižní Morava čte

                                                          (profesionální, neprofesionální knihovníci, Mgr. Marek Uhlíř)

  20. dubna 2018                                 Příklady dobré praxe, práce s dětským čtenářem

                                             (Exkurze MěK Hustopeče, profesionální, neprofesionální knihovny, Jitka Horáková)

8. června   2018                                    Exkurze – inspirace, Knihovna Šakvice v novém

                                                            (profesionální, neprofesionální, zřizovatelé)

  7. září 2018                                     Clavius a Tritius, práce se systémy, aktuality 

                                                 (profesionální, neprofesionální knihovníci, seminář bude upřesněn)

  19. října 2018                                Hrátky s pamětí  (Osobnosti břeclavského regionu - 1. část)                  

                                                   (profesionální a neprofesionální knihovníci, lektor Mgr. Jaroslav Čech)

  7. prosince 2018                         Roční výkaz o knihovně, statistiky Clavius, Benchmarking              

                                                  (profesionální a neprofesionální knihovny, Jarmila Smolová, Mgr. Jaroslav Čech)

Individuální školení, konzultace

   Březen 2018 (středy) : 

   Konzultace neprofesionálních knihovníků

   každou středu (14.00-17.00 hod.) individuální, zaučení neprofesionálních knihovníků regionu v oblasti IC

   (pro začátečníky), práce se šablonou webu pro malé knihovny, knihovnická technika, různé

   Je nutné předem nahlásit účast. Místo konání: Dům školství, 1. listopadu 1a, Břeclav, 1. poschodí

   (pracoviště útvaru regionálních služeb.

   Září 2018 (středy) : 

   Konzultace neprofesionálních knihovníků

   každou středu (14.00-17.00 hod.) individuální, zaučení neprofesionálních knihovníků regionu – systém Clavius,

   LANius, výkaznictví, tisky, modul revize, práce se čtenářem, různé

   Je nutné předem nahlásit účast. Místo konání: Dům školství, 1. listopadu 1a, Břeclav, 1. poschodí

   (pracoviště útvaru regionálních služeb).

   Ostatní osobní konzultace pro knihovníky, zřizovatele

   - každou středu od 13.00-16.00 hodin – po dohodě tel: 728 713 155, 519 326 671

   e-mail: smolova@knihovna-bv.cz .

   Případné žádosti, konzultace e-mailem a po telefonu, metodickou pomoc a informace, vyřizujeme a nabízíme

   kdykoliv na tel: 728 713 155 (Smolová Jarmila, vedoucí útvaru regionálních služeb MěK Břeclav). 

Dále doporučujeme využívat nabídku kurzů, seminářů, pořadů a jiných akcí, které pořádá MZK Brno www.mzk.cz a MěK Břeclav www.knihovna-bv.czNa nabízené aktivity budete upozorňováni elektronickou poštou.

Změna termínu a obsahu porad a školení vyhrazena.

V Břeclavi dne 25. ledna 2018

Zpracovala: Jarmila Smolová, vedoucí útvaru regionálních služeb MK Břeclav