Knihovny a koronavirus

Základní informace pro knihovníky týkající se nařízení, manipulace s knihami apod. 

Knihovnický institut NK ČR připravil samostatnou stránku Knihovny a koronavirus  https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus Snažíme se zde soustředit všechny informace, které mohou být knihovnám užitečné:

·         Nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR

·         Služby knihoven v digitálním prostředí

·         Manipulace s knihami v době ohrožení koronavirem

·         Dezinfekce knihovních fondů

·         Služby knihoven a autorský zákon

·         Ochrana osobních údajů

·         Financování knihoven

·         Poradenství, vzory smluv, zaměstnání

·         Knihovny v zahraničí

Stránku budeme průběžně aktualizovat - pokud byste měli nějaké zajímavé informace a zkušenosti, nenechte si je jen pro sebe, pošlete nám je, a my je rádi na stránce umístíme.