Tematické kufříky

Od roku 2014 nabízíme svým čtenářům možnost vypůjčit si tematické kufříky.

Co to vlastně tematický kufřík je? Jde o kufřík, který je určen pro děti, jejich rodiče a prarodiče. Každý kufřík je zaměřený na určité téma, ke kterému naleznete uvnitř kufříku kromě knih i různé didaktické pomůcky, společenské hry a hračky a další materiály týkající se daného tématu. Děti díky kufru získají nové poznatky, rozvíjí fantazii a tvořivost. Rodiče tak mohou získat nové podněty pro určené téma a stráví se svým dítětem smysluplné chvíle.

Tematické kufříky byly pořízeny za finančního přispění Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Pravidla pro půjčování tematických kufříků

  • Kufříky půjčujeme po složení vratné kauce 200,- Kč a podpisu rodičů na připraveném potvrzení, které obdržíte od knihovnice.

  • Kufříky půjčujeme pouze absenčně. Vždy jde půjčit pouze 1 kufřík na 14 dnů bez možnosti prodloužení.

  • Kufřík si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Břeclav.

  • Čtenářům mladším 15 let se kufřík půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.

  • Před půjčením je obsah kufříku zkontrolován podle přiloženého seznamu. Po kontrole a složení kauce je čtenáři předáno potvrzení o zapůjčení tematického kufříku.

  • Kufřík nelze dále půjčovat jiným osobám!!!

  • Kauce bude vrácena, pokud bude kufřík vrácen nepoškozený, se všemi předměty, jež má obsahovat. V opačném případě bude kauce použita k úhradě vzniklé škody. V případě, že bude škoda vyšší než 200,- Kč, je čtenář povinnen částku doplatit.

  • Pokud čtenář kufřík nebo jeho obsah poškodí nebo jej vrátí nekompletní, nahradí vzniklé škody v plné výši, a to po dohodě s knihovníkem, který určí výši škody či adekvátní náhradu.

Seznam kufříků:

pobočka Poštorná

1. Piráti

2. Já a moje tělo

3. Medvídek Pú

4. Zvířata

5. Cestování

pobočky Charvátská Nová Ves, Stará Břeclav

1. Učím se číst

2. Povolání

dětské oddělení

1. Dinosauři

2. Zvířata

3. Čtyřlístek

4. Doprava

5. Čtení, psaní, počítání pro předškoláky a malé školáky

6. Ilustrátoři dětských knih