duben-květen / Výstava: (Re)vize knihoven 21. století. Prostor - funkce - příležitost

Výstava: (Re)vize knihoven 21. století. Prostor - funkce - příležitost v průběhu dubna a května 

V dubnu a květnu si budete moci ve foyeru Domu školství prohlédnout výstavu (Re)vize knihoven 21. století. Prostor - funkce - příležitost, představující architektonicky zajímavé novostavby a rekonstrukce českých knihoven v letech 2015 až 2020.

Cílem výstavy je ukázat architektonickou proměnu prostor českých knihoven, která souvisí s proměnou role veřejných knihoven, které se stávají místem setkávání, tvůrčího rozvoje, komunitního života a stávají se tak nedílnou součástí života města. Výstavu pořádá břeclavská knihovna ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně..

Vstup volný.