Dobrodružství s Rychlými šípy

Pro děti bude v březnu na pobočkách knihovny v Poštorné, CH. N. Vsi a Staré Břeclavi připravena vědomostní soutěž Dobrodružství s Rychlými šípy. V pátek 23. března od 18.30 se mohou účastníci soutěže těšit na oblíbené spaní v knihovně, známé jako Noc s Andersenem. Bližší informace u knihovnic na pobočce.