Barokní architektura v Čechách

Městská knihovna Břeclav zve všechny zájemce ke studiu na dalším semestru Virtuální univerzity třetího věku: Barokní architektura v Čechách.

Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jana Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. Garantem kurzu  je doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.


Seznam přednášek:

  • Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly
  • Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
  • Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
  • Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700
  • Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky
  • Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka
     

První přednáška začíná v úterý 30. ledna ve 14.30 hodin ve velkém sále knihovny, přihlašování a prezence bude pobíhat už od 13.30 hodin. Ke studiu je opět možné se připojit i v tomto semestru, školné činí pro čtenáře knihovny 300 Kč, pro ostatní zájemce 420 Kč za celý semestr.