29.1. /14:30 VU3V - Klenoty barokního sochařství v českých zemích

VU3V - Klenoty barokního sochařství v českých zemích

Letní semestr Virtuální univerzity třetího věku. Přednášky představují nejvýznamnější díla barokního sochařství v ČR. Společně blíže poznáme například sochařskou výzdobu Květné zahrady, barokní sochy na Karlově mostě v Praze nebo sochařskou výzdobu hospitalu v Kuksu.

Garantem kurzu je doc. Mgr. Martin Pavlíček, PhD.

Velký sál, ŠKOLNÉ: 420,-Kč (300,-Kč pro čtenáře knihovny)