HONBA ZA KNIŽNÍM POKLADEM - ukázka z knihy č.1:

Knihovna je velikánský labyrint, znak labyrintu světa. Vejdeš a nevíš, zda vyjdeš. Nesmí se za sloupy Herkulovy…“ (Hune mundum tipice… – Tento svět obrazně ztvárňuje labyrint onen. K vstupu je široký dost, však k návratu je příliš úzký.) „Takže nevíte, jak se člověk dostane do knihovny, jsou-li dveře do Budovy zamčené?“ „Ach, to vím,“ zasmál se stařec, „to ví spousta mnichů. Projdeš kostnicí. Kostnicí projít můžeš, ale nechceš. Mrtví mniši ji střeží.“