Online katalog

Soubor výměnného fondu si mohou knihovníci vybrat prostřednictvím online katalogu nebo osobně na detašované pracovništi Městské knihovny Břeclav na Domě školství, 17. listopadu 1a

PROVOZNÍ DOBA ÚTVARU REGIONÁLNÍCH SLUŽEB

po-pá: 6:30 - 15:00 
út, čt: běžné výjezdní dny 
st: 8.30 -18.00 konzultace (návštěvy hlaste předem)

KONTAKTY:

adresa: Útvar regionálních služeb, 17. listopadu 1a, 609 02 Břeclav

Jitka Burešová - vedoucí útvaru regionálních služeb

buresova@knihovnabreclav.cz, tel: 515 518 030, 720 627 265
metodické návštěvy, metodika, revize, aktualizace, statistiky, výkaznictví, dokumentace, jednání s provozovateli, granty a dotace, nákup knih z prostředků obce, distribuce - rozvoz VF a nákupu z prostředků obcí

Helena Buršíková 

region@knihovnabreclav.cz, tel: 515 518 031
katalogizace, objednávky, nákup knih z prostředků obce

Stanislava Haberová

region@knihovnabreclav.cz, tel: 515 518 031
tvorba a distribuce souborů VF, balení a úklid

Jitka Burešová
odpovědná vedoucí

Helena Buršíková