Online katalog

Soubor výměnného fondu si mohou knihovníci vybrat prostřednictvím online katalogu nebo osobně na detašované pracovništi Městské knihovny Břeclav na Domě školství, 17. listopadu 1a

PROVOZNÍ DOBA ÚTVARU REGIONÁLNÍCH SLUŽEB

po-pá: 6:30 - 15:00 
út, čt: běžné výjezdní dny 
st: 8.30 -18.00 konzultace (návštěvy hlaste předem)

KONTAKTY:

adresa: Útvar regionálních služeb, 17. listopadu 1a, 609 02 Břeclav

Jarmila Smolová - vedoucí útvaru regionálních služeb

smolova@knihovnabreclav.cz, tel: 519 326 671, 720 627 265
metodické návštěvy, metodika, revize, aktualizace, statistiky, výkaznictví, dokumentace, jednání s provozovateli, granty a dotace, nákup knih z prostředků obce, distribuce - rozvoz VF a nákupu z prostředků obcí

Jitka Burešová

region@knihovnabreclav.cz, tel: 519 326 671
tvorba a distribuce souborů VF, objednávky, nákup knih z prostředků obce, zpracování, evidence)

Helena Buršíková 

region@knihovnabreclav.cz, tel: 519 326 671
katalogizace, objednávky, nákup a technické zpracování VF

 

region@knihovnabreclav.cz, tel: 519 326 671 
balení a úklid

Jarmila Smolová
odpovědná vedoucí

Jitka Burešová

Helena Buršíková

Eva Vargová