Záznam z porady profesionálních knihovníků - prosinec 2017

PROGRAM PORADY

  1. Roční výkaz o knihovně za rok 2017
  2. Projekt Jižní Morava čte  Grantové programy a dotace
  3. Plán vzdělávání na rok 2018  Centrální adresář knihoven- aktualizace
  4. Vyhodnocení knihoven – MZK
  5. Různé
  6. Informace z knihoven regionu