Pozvánka na poradu profesionálních knihovníků 28.2.2020/9:30

Pozvánka

Vážené knihovnice, knihovníci,

dovoluji si Vás pozvat na poradu určenou pro profesionální knihovníky, která se uskuteční 28. února 2020 v 9:30 hodin na pobočce v Poštorné ((směr na Valtice, na křižovatce naproti kostelu)

Program: 

  • Zahájení
  • Jižní Morava čte – projekt 2020
  • Březen měsíc čtenářů
  • Aktualizace CADR, webové stránky
  • Informace z knihoven regionu
  • Různé

Po poradě: Příklady dobré praxe – práce s dětským čtenářem
(knihovnice Piškulová Soňa)

Vyřizuje: Jarmila Smolová, vedoucí útvaru regionálních služeb Městské knihovny Břeclav

Městská knihovna, Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav
(  519 326 671, 728 713 155