Pozvánka na poradu neprofesionálních knihovníků

Pozvánka

Vážené knihovnice, knihovníci,

dovoluji si Vás pozvat na poradu určenou pro neprofesionální knihovníky.

Porady se můžete zúčastnit ve Vámi vybraném místě (městě). Na poradu konanou v Břeclavi (sobota 15. prosince) je potřeba předem nahlásit svoji účast na smolova@knihovnabreclav.cz do uvedeného termínu!!!!!

Tímto způsobem chceme umožnit účast co největšímu počtu knihovníků.  Získáte tak potřebné informace pro další činnost Vašich knihoven. Věříme, že si všichni upravíte své pracovní i soukromé povinnosti tak, abyste se porady mohli zúčastnit.

Vyřizuje: Jarmila Smolová, vedoucí útvaru regionálních služeb Městské knihovny Břeclav

Městská knihovna, Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav
(  519 326 671, 728 713 155