Porada pro neprofesionální knihovníky

Pozvánka

Vážené knihovnice, knihovníci

dovoluji si Vás pozvat na poradu určenou pro neprofesionální knihovníky. Porady se můžete zúčastnit ve Vámi vybraném místě (městě). Tímto způsobem chceme umožnit účast co největšímu počtu knihovníků.  Získáte tak potřebné informace pro další činnost Vašich knihoven. Protože porady neprofesionálních knihovníků jsou pouze 2x ročně, věříme, že si všichni upravíte své pracovní i soukromé povinnosti tak, abyste se porady mohli zúčastnit.

Termín: v každém městě zahájení v 14.00 hodin               

 - 19. června (úterý)      Městská knihovna Klobouky u Brna  (na náměstí, v budově MÚ – ze dvora)

-   20. června (středa)         Městská knihovna Mikulov, Brněnská 15

-  21. června (čtvrtek)        Městská knihovna Hustopeče, Nádražní 20 (u autobusového nádraží)

-  26. června (úterý)           Městská knihovna Pohořelice, Brněnská 2 (za autobusovým nádražím, bývalá Radnice vedle pošty)

 - 27. června (středa) Břeclav      Dům školství 17. listopadu 1a (detašované pracoviště - útvar regionálních služeb Městské knihovny Břeclav) vedle Domu kultury  

Program:

Výsledky činnosti knihoven za 1. pololetí, revize a aktualizace knihovního fondu, využití grantových programů MK ČR VISK, JMK – dotační titul pro knihovny,  webové stránky a OPAC na internetu, nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí, informace z knihoven regionu, komunitní aktivity, GDPR.  

Po poradě: individuální konzultace - Clavius, Tritius, legislativa, web knihovny, propagace, grantové programy, vzdělávání, regionální služby, GDPR aj.

Vyřizuje: Jarmila Smolová, vedoucí útvaru regionálních služeb Městské knihovny Břeclav