Plán vzdělávání v MZK

Vzdělávání knihovníků:

 • Kalendář akcí
 • Archiv akcí
 • Plán vzdělávání
 • e-learningový kurz Služby knihoven
 • e-learningový Knihovnický kurz
 • e-learningový kurz Digitalizace v knihovnách
 • Kontakty
 • Příručka pro knihovníky
 • Knihovnické kurzy a zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací
 • Učební texty
 • Duha
 • Region
 • Meziknihovní výpůjční služby
 • Odborné činnosti
 • Česká knihovna
 • Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven