9.6.,10.6.,11.6.,18.6. a 24.6./14:00 Pozvánka na poradu neprofesionálních knihovníků

Pozvánka

Vážené knihovnice, knihovníci,

dovoluji si Vás pozvat na poradu určenou pro neprofesionální knihovníky. Porady se můžete zúčastnit na Vámi vybraném místě (městě). Tímto způsobem chceme umožnit účast co největšímu počtu knihovníků.  Získáte tak potřebné informace pro další činnost Vašich knihoven. Protože porady neprofesionálních knihovníků jsou pouze 2x ročně, věříme, že si všichni upravíte své pracovní i soukromé povinnosti tak, abyste se porady mohli zúčastnit.

Zahájenív každém městě zahájení ve 14.00 hodin

Termín:

9. června (úterý)            Městská knihovna Klobouky u Brna (na náměstí, v                                               budově MÚ – ze dvora)

10. června (středa)         Městská knihovna Mikulov, Brněnská 15

11. června (čtvrtek)        Městská knihovna Hustopeče, Nádražní 20
                                           u autobusového nádraží)

18. června (čtvrtek)        Městská knihovna Pohořelice, Brněnská 2

24. června (středa)         Dům školství Břeclav, 17. listopadu 1a
(detašované pracoviště - útvar regionálních služeb Městské knihovny Břeclav) vedle Domu kultury

Program:   

Výsledky činnosti knihoven za 1. pololetí, revize a aktualizace knihovního fondu, využití grantových programů MK ČR VISK, JMK – dotační titul pro knihovny,  webové stránky a OPAC na internetu, nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí, informace z knihoven regionu, komunitní aktivity, spolupráce, vyhodnocení činnosti za rok 2019 a ocenění, dopady koronaviru na poskytování služeb.

Po poradě: individuální konzultace - Clavius, Tritius, legislativa, web knihovny, propagace, grantové programy, vzdělávání, regionální služby, CADR aj

Vyřizuje: Jarmila Smolová, e-mail: smolova@knihovna-bv.cz, tel: 519 326 671

                                            www.knihovna-bv.cz