8.12.,9.12.,10.12.,15.12. a 16.12./14:00 Pozvánka na poradu neprofesionálních knihovníků

Pozvánka

Vážené knihovnice, knihovníci,

Vážené knihovnice, knihovníci,

dovoluji si Vás pozvat na poradu určenou pro neprofesionální knihovníky.

Porady se můžete zúčastnit ve Vámi vybraném místě (městě). Tímto způsobem chceme umožnit účast co největšímu počtu knihovníků.  Získáte tak potřebné informace pro další činnost Vašich knihoven.

Věříme, že si všichni upravíte své pracovní i soukromé povinnosti tak, abyste se porady mohli zúčastnit.

Vzhledem k situaci ohledně pandemie je nutné mít zakrytý nos a ústa rouškou či jinou alternativou.

Zahájenív každém městě zahájení ve 14.00 hodin

Termín:

8. prosince (úterý)            Městská knihovna Klobouky u Brna (na náměstí,                                              v   budově MÚ – ze dvora)

9. prosince (středa)         Městská knihovna Mikulov, Brněnská 15

10. prosince (čtvrtek)        Městská knihovna Hustopeče, Nádražní 20
                                           u autobusového nádraží)

15. prosince (čtvrtek)        Městská knihovna Pohořelice, Brněnská 2

16. prosince (středa)         Dům školství Břeclav, 17. listopadu 1a
(detašované pracoviště - útvar regionálních služeb Městské knihovny Břeclav) vedle Domu kultury

Program:   

  • Zahájení
  • Roční výkaz o knihovně za rok 2020, výroční
  • Komunitní knihovna JMK, změny termínů
  • Jižní Morava čte – změny
  • Využití grantových programů
  • Revize knihovního fondu pro rok 2021
  • Nákup z prostředků obcí – zapojené obce, využití remitendy, aktualizace
  • Vyhodnocení knihoven, aktuality z knihoven regionu
  • Různé

Po poradě: individuální konzultace - Cdotační programy, Centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, Tritius, komunitní aktivity – metodická pomoc ÚRS, aktualizace fondu, spolupráce, využití on-line pořadů MěK Břeclav na internetu.

Vyřizuje: Jarmila Smolová, e-mail: smolova@knihovnabreclav.cz,
tel: 515 518 030

                                            www.knihovna-bv.cz